Pályázatkészítés

A projektfejlesztés az azonosított projektötletek kidolgozásának a szakasza. Ebben a fázisban szükséges vizsgálni a projekt megvalósíthatóságának részletes feltételeit, a lehetséges alternatívákat. A minden szempontból legígéretesebb alternatíva kiválasztása után összeállítjuk a pályázatot, elkészítjük a pályázati formanyomtatványt és a szükséges mellékleteket.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadását követõen, a 2007-2013 közötti időszakban Magyarország közel 8 miliárd Ft európai uniós forrást fordíthat különböző fejlesztések megvalósítására az ország egész területén.  Az európai uniós forrásokon túlmenően centralizált (minisztériumi) és decentralizált források (regionális, megyei) is igénybe vehetők addicionális forrásként a fejlesztések kivitelezéséhez. Bármilyen forrásból származó támogatás elnyeréséhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a benyújtott pályázat szakmailag magas szinten kidolgozott, formailag pedig hibátlan legyen.

Amennyiben a projektgazda alapszinten kidolgozott projektötlet birtokában van, az Euro-Régió Ház vállalja, hogy közreműködik a projektjavaslat kidolgozásában és elkészíti a komplett pályázati anyagot:

  • kitölti a pályázati formanyomtatványt, adatlapot,
  • véglegesíti és összegyűjti a szükséges csatolandó mellékleteket, dokumentumokat,
  • elvégzi a pályázat minőségbiztosítását és a pályázati anyag formai ellenőrzését,
  • valamint folyamatos kapcsolatot tart fenn a pályázatot kiíró közreműködő szervezettel, a precíz munkavégzés érdekében.

A különböző szükséges háttértanulmányok (megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek és egyéb szakmai háttértanulmányok) és tervek kidolgozását is ebben a fázisban szükséges megvalósítani, hiszen rendszerint ezen dokumentumok is a pályázati dokumentáció részét képezik. Az Euro-Régió Ház igény szerint vállalja a pályázat benyújtásához szükséges pénzügyi-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányok el elkészítését.

Megbízónk kérésére vállaljuk a pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumok (üzleti terv, marketing terv, hatástanulmányok, egyéb tanulmányok) elkészítését, amelyhez jelentős tapasztalatokkal rendelkező szakértői csapat áll rendelkezésünkre.

© 2009 Euro-Régió Ház

Itt vagyunk!

Debrecen
Piac utca 79.

[ térkép megtekintése ]